Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.opole.pzw.org.pl

Aktualności

Zarządzenie ws. zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na zbiorniku Nysa (nr 15)

Aktualności | 2021-11-03 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dnia 7.10.2021 r. w sprawie czasowego wyłączenia z wędkowania niektórych łowisk.
W związku z obniżeniem poziomu wody na Zbiorniku Nysa (nr 15 w rejestrze połowu, do rzędnej ok. 193,0 m n. Kr.) i naprawą ekranów zapory czołowej i bocznej zbiornika Wodnego Nysa, wprowadza się od 11 października 2021 r. do odwołania zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na tym zbiorniku.
Jednocześnie przypominamy, że wjazd na teren zbiornika jest wykroczeniem i podlega karze.

Załączniki