Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

DRUKI - informacje dla kół

Wzory druków


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowe na 2022 rok

 

excel.jpg   Podział wpływów 2022                                                                                                          
logo_pdf.jpg  Podział wpływów 2022 
excel.jpg  Rozliczenie znaków krajowych 2022
logo_pdf.jpg   Rozliczenie znaków krajowych 2022
 word.jpg   Rozliczenie znaków krajowych 2022
excel.jpg  Rozliczenie znaków okręgowych 2022
logo_pdf.jpg  Rozliczenie znaków okręgowych 2022
 word.jpg  Rozliczenie znaków okręgowych 2022
 excel.jpg  Zapotrzebowanie na znaki krajowe 2022
logo_pdf.jpg Zapotrzebowanie na znaki krajowe 2022
word.jpg Zapotrzebowanie na znaki krajowe 2022
excel.jpg Zapotrzebowanie na znaki okręgowe 2022
logo_pdf.jpg Zapotrzebowanie na znaki okręgowe 2022
word.jpg Zapotrzebowanie na znaki okręgowe 2022
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na 2021 rok

 

word.jpg Ankieta klubu wędkarskiego
word.jpg Baza danych druk
excel.jpg Baza danych - wersja elektroniczna
word.jpg Ewidencja pojazdu
word.jpg Ewidencja przebiegu
word.jpg Karta ewidencyjna wędkarza 2021
word.jpg  Lista osób które nie oddały rejestru za 2020
word.jpg

Lista wydanych nagród

word.jpg Lista uczestników zawodów
logo_pdf.jpg Oświadczenie do umowy zlecenia 2021
excel.jpg Podzial wpływów 2021
excel.jpg  Protokół likwidacji
word.jpg  Protokół przekazania strój reprezentacyjny sportowy 2021
word.jpg  Protokół przekazania strój strażnika 2021
word.jpg Protokół komisji egzaminacyjnej
word.jpg Protokół inwentaryzacji kasy
excel.jpg Raport bankowy
excel.jpg Raport finansowy 2021 (format xlsx)
excel.jpg Raport finansowy 2021 (fprmat xls)
logo_pdf.jpg Raport finansowy 2021
logo_word_2016.jpg
REGULAMIN ZAWODÓW W KOLE
logo_word_2016.jpg
ROZLICZENIE ZNAKÓW KRAJOWYCH 2021
excel.jpg
ROZLICZENIE ZNAKÓW KRAJOWYCH 2021
logo_word_2016.jpg
ROZLICZENIE ZNAKÓW OKRĘGOWYCH 2021
excel.jpg
ROZLICZENIE ZNAKÓW OKRĘGOWYCH 2021
word.jpg Rozliczenie dotacji 2021
word.jpg Protokół zawodów w kole/klubie - dla worda w wersji 2003
logo_word_2016.jpg Protokół zawodów w kole/klubie - dla worda w wersji od 2007 do 2016
logo_pdf.jpg Protokół zawodów w kole/klubie
word.jpg Sprawozdanie komisji rewizyjnej koła
logo_pdf.jpg Sprawozdanie komisji rewizyjnej koła
word.jpg Wniosek o nadanie odznaczenia PZW (druki należy wydrukować dwustronnie
i złożyć w formacie A5)
word.jpg Wniosek o medal opolski (druki należy wydrukować dwustronnie
i złożyć w formacie A5)
word.jpg Wniosek o wydanie karty ewidencyjnej członka PZW
word.jpg Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską
word.jpg Zapotrzebowanie na znaki krajowe 2021
 excel.jpg  Zapotrzebowanie na znaki krajowe 2021
word.jpg Zapotrzebowanie na znaki okręgowe 2021
excel.jpg Zapotrzebowanie na znaki okręgowe 2021
logo_pdf.jpg Zapotrzebowanie na znaki okręgowe 2021

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin