Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Bezpiecznie i ciekawie nad wodą

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu doposażenie Koła PZW Gorzów Śląski w sprzęt umożliwiający dbanie o zagospodarowanie i czystość na zbiornikach wodnych na obszarze LGD „Górna Prosna” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji to doposażenie organizacji pozarządowej w sprzęt.

Projekt polega na realizacji operacji pn.: Bezpiecznie i ciekawie nad wodą w ramach poddziałania 19.2 \"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność\" objętego PROW na lata 2014 - 2020 z Lokalnej Grupy Działania \" Górna Prosna\" zakresie Wsparcia rozwoju kapitału społecznego. Wartość projektu 53707,32 zł netto, wysokość dofinansowania 48336,00
zł netto.

                         prow20142020logokolor.jpg      logo_ue_bez_napisu.jpg

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin