Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz terenu wokół niego ...

logo_ue_rgb1.jpg                                                                                         wersjawpelnymkolorze.jpg

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu informuje o realizacji projektu finansowanego przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Projekt polega na realizacji operacji pn.: Zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach oraz terenu wokół niego, utworzenie ścieżki ichtiologicznej, organizacja wydarzenia inicjującego cykl wędkarskich imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wydanie materiałów promocyjnych jako narzędzie promocji obszarów objętych LSR LGD Kraina św. Anny.

 

Operacja ma na celu promocję obszaru LGD Kraina św. Anny poprzez zagospodarowanie Stawu Linowego w Januszkowicach i terenu wokół niego, utworzenie ścieżki ichtiologicznej, organizację wydarzenia inicjującego cykl wędkarskich imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wydanie materiałów promocyjnych współfinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin