Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

WNIOSKI

Informujemy, iż w dniu 18 listopada 2019 r. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Opolu podjęło Uchwałę nr 63/Prezydium/2019 w sprawie ustalenia Procedury udzielania zamówień oraz Wytycznych dotyczących finansowania remontów.

Informacja w powyższej sprawie, wraz z treścią uchwały oraz wzorem wniosku dotyczącego finansowania remontu, została przekazana drogą mailową do wszystkich kół PZW, w dniu 26 listopada 2019 r.

Koła zainteresowane dofinansowaniem remontu, zobowiązane są do złożenia wniosku wstępnego do dnia 30 listopada 2020 r., na wzorze zamieszczonym poniżej.

Wniosek wraz z załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Biura Okręgu PZW (z uwagi ma trwającą epidemię prosimy o składanie wniosków korespondencyjnie lub elektronicznie na adres email: opole@pzw.pl (skan wniosku wraz ze skanami załączników).

 


DO POBRANIA:

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin