Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski "

noweefsii1.png

„Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski "

 

29 sierpnia 2018 roku z Zarządem Województwa Opolskiego zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej na realizację zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski " .

 Projekt realizowany jest przez Gminę Brzeg w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski i Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.

               

Elementy projektu, które realizowane będą przez Gminę Brzeg

 I. Ochrona obszarów parkowych.

  1. Ochrona in situ nietoperzy na terenach parkowych ( budki dla nietoperzy na terenie Plant miejskich i Parku Wolności).
  2. Wykonanie układu komunikacyjnego wokół stawu na terenie Parku Wolności w Brzegu wraz z elementami małej architektury.
  3. Przebudowa układu komunikacyjnego wokół zbiornika od strony ul. Armii Krajowej na terenie Parku Centralnego w Brzegu.
  4. Wykonanie układu komunikacyjnego na terenie Parku nad Odrą oraz skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu wraz z elementami małej architektury.
  5. Alejki parkowe – o zniszczonej nawierzchni ziemnej i mineralnej, przewiduje się do przebudowy

II. Ochrona obszarów wodnych.

 Staw w Parku Wolności

a) Budowa podczyszczalni przed zastawką wlotową.
b) Wykonanie nasadzeń roślin wodnych na stawie.
c) Wykonanie rurociągu łączącego zbiornik przy ul. Kusocińskiego z Rzeką Kościelna
d) Inwentaryzacja rybostanu w zbiorniku.


Elementy projektu, które realizowane będą przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

 

Staw przy ul. Kusocińskiego

a) Skanalizowanie ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu wraz z działaniami edukacyjnymi,

b) Gospodarka drzewostanem.

c) Budowa pomostów z tablicami edukacyjnymi.

c) Renaturalizacja linii brzegowej

d) Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół stawu wraz z elementami małej architektury.

e) Budowa wiaty edukacyjnej.

g) Inwentaryzacja rybostanu w zbiorniku.

 

Elementy projektu, które realizowane będą przez Gminę Lewin Brzeski

a) Ochrona in situ zagrożonych gatunków na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim.

b) Skanalizowanie ruchu na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej.

c) Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim.

d) Przygotowanie projektu.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 4.697.196,07 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 1.938.481,91 zł.

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin