Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Zawiszyce 3

ŁOWISKO SPECJALNE ZAWISZYCE 3

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO ,, ZAWISZYCE 3"

Łowisko stanowi Staw nr 3 w Zawiszycach o powierzchni działki 8,04 ha i powierzchni wody 6,18 ha.

Łowisko specjalne jest łowiskiem licencyjnym.

Łowisko znajduje się 4 km od Głubczyc w kierunku Opola.

   1. Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Głubczyce z siedzibą w Głubczycach ul.Kościuszki 11 tel.664 743 513.

   2. Łowisko jest udostępnione do amatorskiego połowu wszystkich gatunków ryb wędką przez cały rok i przez całą dobę - z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 c oraz pkt 15.

   3. Połów ryb w łowisku jest dozwolony wyłącznie przez osobę uprawnioną do amatorskiego połowu ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW z/s w Opolu oraz posiadającą imienne zezwolenie wydawane corocznie przez gospodarza łowiska.

   4. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym ,Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb z następującymi ograniczeniami;

    a) obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka,sandacza i amura do 50 cm i powyżej 80cm:

    b) obowiązuje wymiar ochronny dla karpia do 40 cm i powyżej 70 cm:

    c)  obowiązuje zakaz wędkowania w godzinach nocnych ,tj.od zmierzchu do świtu 1 godz.po zachodzie słońca i 1 godz.przed wschodem słońca z wyłączeniem wyznaczonego obszaru ,na którym dopuszcza się wędkowania całą dobę-obszar ten będzie wyznaczony i oznakowany tablicami informacyjnymi na łowisku:

    d) obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających:

    e) obowiązują limity dobowe złowionych ryb (doba od godz.0.00 do godz.24.00 ) karp,amur,szczupak,sandacz- łacznie 2 sztuki:

    f) obowiązuje roczny limit ilościowy ryb do zaabrania tj. karp,amur,szczupak,sandacz,w ilości 30 sztuk pozostałe ryby zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb:

    g) nie zezwala się na połów kuszą .

  5. Po złowieniu limitu ilościowego ryb  określonych w pkt. 4 lit. e) wedkujący zobowiązany jest do opuszczenia łowiska.

  6. Członek uczestnik (do 16 roku życia) może wedkować metodą złów i wypuść na jedną wędkę bez wykupywania zezwolenia.

  7. Na łowisku obowiązuje zakaz:

     a) budowy i remontów pomostów oraz stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza łowiska:

     b) palenia ognisk.

  8. Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb na zasadach określonych w Instrukcji do ,,REJESTRU POŁOWÓW WĘDKARSKICH" obowiązujących na wodach użytkowanych przez Okreg PZW z/s w Opolu.

  9. Opłata za zezwolenie wynosi 120 zł. i podlega wniesieniu w siedzibie Koła PZW w Głubczycach.

   10.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu funkcjonariusze Straży Rybackiej upoważnieni są do zatrzymania zezwolenia na połów ryb na łowisku oraz przekazania go do Okręgu PZW.

    11.Zatrzymane zezwolenie podlega cofnięciu bez odszkodowania ,a fakt ten może stanowić w przyszłości podstawę do odmowy wydania kolejnego zezwolenia na żecz osoby,której zezwolenie uprzednio zatrzymano.Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Koła PZW w GŁUBCZYCACH w porozumieniu z Zarządem Okręgu PZW.

    12. Wykup kolejnego zezwolenia jest możliwy po zdaniu poprzedniego.

    13. W przypadku utraty zezwolenia należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Koło PZW w Głubczycach.

     14.Aktualne informacje dotyczące możliwości uzyskania zezwolenia umieszczone zostały na tablicach informacyjnych posadowionych na łowisku oraz na stronie internetowej Koła PZW w Głubczycach pod adresem www.pzw.org.pl/Głubczyce

      15.Zarząd Koła PZW w Głubczycach jest upoważniony do okresowego zamknięcia łowiska.Informacje o tym podlega opublikowaniu na tablicach informacyjnych posadowionych na łowisku oraz na stronie internetowej Koła PZW w Głubczycach pod adresem www.pzw.org.pl/Głubczyce

     16. Zasady prowadzenia miesięcznych raportów finansowych określa Instrukcja o obiegu i kontroli dokumentów zatwierdzona Uchwałą nr 114 Prezydium ZG PZW z dnia15/12/2000 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów w PZW.

     17. Administratorem danych osobowych nabywców zezwoleń jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul:Malczewskiego 1 45- 031 Opole.Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na zasadach określonych w ustawie z dnia 29/08/1997 o ochronie danych osobowych.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin